07852203373(часове за след 07/08/21)

Признание на Българските бизнес награди в Англия

Българските Бизнес Награди (Bulgarian Business Awards) в Англия е конкурс, който се провежда веднъж годишно по инициатива на United Business Federation. С гордост обявяваме 2 приза в категориите:

Бизнес на годината в сферата на здравеопазването:

Тази награда ще бъде присъдена за професионални постижения, професионална етика, личен пример за водене на здравословен начин на живот, хуманно отношение, принос в сферата на здравеопазването и обществената ангажираност за разпространение и възпитание на здравословни навици, чрез различни социални инициативи, благотворителни кампании, чрез публикации и др. Наградата ще търси доказателства за спазване на хипократовата клетва.

Фокус върху клиента:
Наградата “Клиентски фокус” признава тези, които непрекъснато се стремят да надминат очакванията на клиентите, водещите в отрасъла стандарти на обслужване и подобряване на връзката с клиент по време на, и след приключване на сделката/услугата.

wpadministrator

Leave a comment